تاریخ 1397/08/06         ساعت 16:18     گروه خبری عمومی

اقدامات بانک تجارت در حمایت از فعالیت های انسان دوستانه، از سوی کانون هموفیلی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
تصویر به گزارش روابط عمومی، کانون هموفیلی ایران با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی از طریق ارائه حمایت های دارویی، درمانی، توسعه و پژوهش فعالیت می کند و در سایه‌ی جلب مشارکت فعالِ بیماران، امکاناتی را فراهم می سازد تا این قشر از هموطنان مانند سایر اقشار جامعه نقش اجتماعی خود را ایفا کنند. تامین هزینه‌ها و تداوم فعالیت‌های این موسسه خیریه، توسط مردم، شرکت‌ها و موسساتی صورت می گیرد که در حیطه مسئولیت‌های مدنیِ بخش خصوص و اهداف خیرخواهانه همت می‌گمارند. بانک تجارت همچون سال‌های گذشته این فرصت را پیدا کرد تا دویست بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان هموفیلی مناطق تهران و حومه تامین کند. همچنین با خدمات نیکوکارانه (سایت نیکو کاری امید تجارت) به لیست حمایت کنندگان این کانون افزوده شده است. دولت آبادی، مدیر عامل بانک تجارت، به پاس تلاش های ارزنده و تامین ملزومات تحصیلی به این بیماران، با تحقق شعار: « با هم ماندن پیشرفت، با هم کارکردن موفقیت است» به سبب همکاری سایت امید تجارت با کانون هموفیلی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.