تاریخ 1396/02/14         ساعت 10:56     گروه خبری عمومی

در اختتامیه نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران فعالیت های بانک تجارت درحوزه ایفای مسئولیت های اجتماعی ، شایسته تقدیر شناخته شد .
تصویر

ه گزارش روابط عمومی بانک تجارت در همایش پایانی نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های ایران لوح تقدیر با موضوع اهتمام در ایفای مسئولیت های اجتماعی به این بانک اهدا شد .
در این همایش که عصر چهارشنبه ، سیزدهم اردی بهشت ماه با حضور فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی  برگزار شد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مشاور ارشد شبکه مسئولیت اجتماعی کسب و کارهای اتحادیه اروپا و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ، به ایراد سخنرانی در خصوص مباحثی چون معرفی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبیین اهمیت آن ، لزوم  ایجاد تحول در نظام مدیریتی سازمان‌ها   ، تقویت و توسعه روابط سرمایه‌گذاران، اعضای هیئت‌مدیره و سایر ذینفعان، ارائه تجارب بنگاه های اقتصادی در مسئولیت اجتماعی و  تقویت همکاری بین بخشی میان بنگاه های اقتصادی و سازمان های مردم نهاد با هدف کاهش چالش های اجتماعی و زیست محیطی پرداختند .
گفتنی است  محورهای اصلی اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران ، شامل  رهبری و فرآیند های درون سازمانی ، بازار و صنعت ، محیط کار و کارکنان ، محیط زیست  ، جامعه و کشور می باشد .