( برنامه جهانی غذا - سازمان ملل متحد)

برنامه جهانى غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگى است که با ارائه کمک هاى غذایى و همکارى با جوامع درهنگام بحران به بازسازى وضعیت معیشت آسیب دیدگان مى پردازد. در حال حاضر، ایران چهارمین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهنده در جهان است. طى سى سال گذشته، برنامه جهانى غذا از طریق تامین سبد غذایى متشکل از برنج، شکر، حبوبات، روغن گیاهى و آرد گندم همراه با دولت جمهورى اسلامى ایران به تامین نیاز هاى غذایى ۳۰،۰۰۰ نفر آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است. از طریق پروژه مشوق تحصیلی و در صورت حضور مستمر در کلاس های درس، دختران نه تنها امکان تحصیل می یافتند بلکه به اقتصاد خانواده ها نیز کمک می شد. آمار سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد دخترانی که در سن مدرسه هستند ثبت نام شده و به صورت مرتب در کلاس ها ی درس شرکت می کنند که در مقایسه با آمار ۳۰ درصدی ثبت نام دختران درآغاز این پروژه در حدود دو دهه پیش رشد چشمگیری داشته است
( برنامه جهانی غذا - سازمان ملل متحد)
info@fa.wfp.org
2122794075