( موسسه خیریه بچه های سیب سرخ)

ما بر این باوریم که با ایجاد همکاری های خلاقانه می توان زندگی های بسیاری را از آنچه که هستند به سوی آنچه که میتوانند باشند، هدایت کرد. در این میان کودکان به عنوان سرچشمه های امید و شادی در سراسر جهان بیش از همه شایسته این تغییرند. با همین باور بوده است که کوشیده ایم با راه اندازی سازمان مردم نهاد" سیب سرخ " پیوندی میان دستان سخاوتمند شما و دستان پاک کودکانی باشیم که با یاری شما میتوانند از تجربه یک زندگی شایسته، برخوردار شوند ، شایان ذکر است در حال حاضر ماموریت های سازمان فراتر از خدمت رسانی به کودکان می باشد. خیریه مردم نهاد ما در سال 1391 تاسیس شد و شماره ثبت آن 29046 می باشد ، همچنین اهم فعالیت های آن شامل بخش های زیر می باشد:  کمک رسانی در ابعاد مختلف به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و تامین نیازهای اولیه ( بهداشت، سلامت، آموزش وپرورش )  کمک رسانی و برنامه ریزی در ابعاد مختلف به خانواده های نیازمند در شهر تهران و برنامه ریزی برای ورود مددجویان به جامعه  شادی بخشی کودکان بستری در بیمارستان های کودکان جهت ارتقاء سطح امید به بازگشت به زندگی  کمک رسانی و مداخله در پروسه درمان بیماران خاص  کمک رسانی و مداخله در حوادث طبیعی و ملی  ارائه خدمات درمانی بهداشت دهان ودندان به صورت تخصصی
( موسسه خیریه بچه های سیب سرخ)
09122894676@omidtejarat.com