( انجمن اسکلروز مولتیپل)

آغاز فعالیت انجمن مولتیپل اسکلروز یا ام اس ایران به سال ۱۳۷۷ بر می گردد.
هدف این انجمن حمایت از بیماران ام اس در تمام زمینه ها است.
ثبت دقیق مشخصات بیماران، تشکیل پرونده کامل برای بانک اطلاعات، ارتباط گسترده با متخصصان ، مراکز علمی ، صدا و سیما ، فدراسیون جهانی ، برپایی همایش های مختلف ، تهیه مطالب علمی و اطلاع رسانی ، ترجمه و چاپ کتب و راه اندازی بخش فیزیوتراپی و ورزش از جمله فعالیت های این انجمن است. . هم اکنون حدود ۲۵۹۵۴ نفر بیمار با انجمن در ارتباط هستند و شناسایی شده اند.

( انجمن اسکلروز مولتیپل)
ms@omidetejarat.com
2166951187