( طنین طبیعت تیرگان)

موسسه تیرگان در سال ۱۳۹۰ با هدف حفاظت از محیط زیست شهرستان شاهرود تأسیس شد.

این موسسه با استفاده از سه راهکار ۱)گردشگری روستایی ۲)احیا و ارتقای صنایع دستی و ۳)فرآوری محصولات زراعی- باغی در صدد توسعۀ معیشت پایدار و سازگار با محیط زیست جوامع روستایی حاشیۀ مناطق حفاظت شده است.

( طنین طبیعت تیرگان)
taninetabiat@omidetejarat.com