( محافظان طبیعت سرزمین آفتاب)

محافظان طبیعت سرزمین آفتاب موسسه ای مردمی است که محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین اهداف آن است.

از جمله ماموریت های این موسسه حرکات اجتماعی و فرهنگی با حضور اقشار مختلف مردم در پاکسازی زمین و جمع آوری کیسه های زباله از مناطق مختلف است.

مدیر موسسه محافظان طبیعت سرزمین آفتاب این نوع حرکات فرهنگی و اجتماعی را تنها برای پاکسازی زمین نمی داند و هدف اصلی را افزایش اطلاعات مردم، پیدا کردن راهکارهای مؤثر برای رسیدن به سیاره‌ای تمیز و سلامت قلمداد می کند.

( محافظان طبیعت سرزمین آفتاب)
mtsa@omidetejarat.com