( موسسه خیریه پیام امید)

موسسه پیام امید تشکلی است غیر دولتی که فعالیت غیر رسمی خود را از سال۷۶ و فعالیت رسمی خود را از سال ۸۲ شروع کرده است.

از جمله فعالیت های این موسسه از تدریس در موسسات بهزیستی گرفته تا تهیه جهیزیه عروسان نیازمند ، از کمک به زلزله زدگان بم گرفته تا یاری خانواده های تحت پوشش و از کمک به درمان بیماران کم بضاعت تا فرهنگ سازی امور خیریه در جامعه از جمله فعالیت های این موسسه است. پیام امید با آنکه نزدیک به ۱۳ سال فعالیت در زمینه امور خیریه را در کارنامه خود ثبت نموده است، اما همچنان جوان، شاداب و امیدوار به آینده ای زیبا افقهای پیش رو را در می نوردد شاید آنکه لبخندی بر گوشه لبان مردمان فردا و کودکان امروز خلق نماید .

( موسسه خیریه پیام امید)
info@payamomid.com
2281091