( مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد)

رعد اوایل دهه ۶۰ پایه‌گذار شد .
یکی از اهداف موسسه رعد، توانمندسازی توان یابان و افراد کم توان برای حضور در جامعه به عنوان عضو فعال است
از جمله فعالیت های موسسه رعد، آموزش فنی حرفه‌ای و خدمات توانبخشی ( فیزیوتراپی، کاردرمانی)، مددکاری و مشاوره، کاریابی و اشتغال حمایتی از افراد کم توان است .
( مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد)
raad@omidetejarat.com
2188082266