( موسسه مهر افرین)

موسسه خیریه مهرآفرین در سال ۱۳۸۴ به شکل رسمی توسط خانم فاطمه دانشور فعالیت های نیکوکارانه خود را آغاز کرد.

هدف این موسسه کمک به خانواده های بدسرپرست (به ویژه زنان و کودکان) و همچنین کودکان کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل است.

رویکرد موسسه مهرآفرین بازگرداندن عزت نفس به مددجویان، جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم محوری، و مبارزه با فقر فرهنگی است و به همین جهت واحد هایی مانند آموزش ویژه مددجویان، مشاوره ، مددکاری در این موسسه تاسیس شده است. نشریه همراز که اولین مجله اختصاصی ویژه مددجویان است نیز در

راستای همین نگاه و رویکرد و در جهت آموزش خانواده ها منتشر شده و به دست مددجویان می رسد

( موسسه مهر افرین)
mehrafarin@omidetejarat.com
02135260