( موسسه خیریه بهنام دهش پور)

موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم‌نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی است که در محور های زیر فعالیت می نماید: *حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان (در طول مدت درمان)؛ *جذب کمک‌های مالی و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه فردی و سازمانی در جهت تحقق ماموریت و چشم انداز موسسه؛ *تسهیل دسترسی به تشخیص و درمان استاندارد برای همه از طریق شناسائی و به کارگیری ظرفیت های موجود در مراکز درمان و کنترل سرطان دولتی و دانشگاهی و تبدیل آن ها به ظرفیت های مطلوب با هدف افزایش کیفیت و کمیت درمان با کاهش هزینه های مرتبط با آن برای همه ذینفعان؛ *پیشگیری و آگاهی رسانی در مسیر تغییر باور و نگرش های غلط در مورد این بیماری، پرهیز از عوامل سرطان زا و توجه به علائم هشدار دهنده بیماری سرطان؛ *ماموریت سازمانی موسسه خیریهبهنام دهش پور برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و مشارکت در برنامه جامع ملی کنترل سرطان است.
( موسسه خیریه بهنام دهش پور)
daheshpoor@omidtejarat.com
22718082