( جمعیت امام علی و موسسه افق)

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی می‌باشد که در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را شروع کرده است.

هدف جمعیت امام علی نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان و زنان آسیب دیده است.

جمعیت امام علی معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاست‌های اجتماعی و بازخوانی آیین‌ها و مناسبت‌های ملی مذهبی در جهت ارتقا وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه است. در همین راستا در حدود ۳۵۰۰ کودک معصوم در سراسر کشور در خانه‌های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی می‌باشند تا فردا روزی بتوانند چهره و نام محله خود را تغییر دهند.

( جمعیت امام علی و موسسه افق)
emamali@gmail.com
2188930816