قوانین
ثبت نام و درج اطلاعات نیکوکاران در سایت :
این قسمت مربوط به نیکوکارانی است که در نظر دارند از طریق سایت امیدتجارت به پروژه های خیریه ، کارآفرینی و محیط زیست کمک کنند.
در این بخش نیکوکاران سوابق امیدبخشی خود را به پروژه های مختلف دراختیار دارند .

ثبت نام و درج اطلاعات پروژه های خیریه در سایت :
این قسمت مربوط به موسسات خیریه و مردم نهاد برای درج پروژه های مختلف است که پس از بررسی توسط مدیریت سایت و طی مراحل قانونی تایید و به صورت عمومی نمایش پیدا می کند.

لازم به ذکر است وجوه واریزی قابل برگشت نمی باشد.