مشوق تحصیلی دختران
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد همواره در تلاش است تا از دختران جوان براى حضور مرتب در کلاس هاى درس با پرداخت کمک هزینه تحصیلی حمایت نماید. شما نیز می توانید با اهداء تنها 30،000 تومان از ادامه تحصیل یکی از این دختران برای 1 ماه حمایت نمایید. با جمع آوری مبلغ کل این پروژه شما می توانید از 19 دانش آموز برای حضور در کلاس درس به مدت یک سال تحصیلی حمایت نمایید.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد همواره در تلاش است تا از دختران جوان براى حضور مرتب در کلاس هاى درس با پرداخت کمک هزینه تحصیلی حمایت نماید. شما نیز می توانید با اهداء تنها ۳۰،۰۰۰ تومان از ادامه تحصیل یکی از این دختران برای ۱ ماه حمایت نمایید. با جمع آوری مبلغ کل این پروژه شما می توانید از ۱۹ دانش آموز برای حضور در کلاس درس به مدت یک سال تحصیلی حمایت نمایید.

جزییات طرح: برنامه جهانى غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگى است که با ارائه کمک هاى غذایى و همکارى با جوامع درهنگام بحران به بازسازى وضعیت معیشت آسیب دیدگان مى پردازد. در حال حاضر، ایران ششمین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهنده در جهان است. طى سى سال گذشته، برنامه جهانى غذا از طریق تامین سبد غذایى متشکل از برنج، شکر، حبوبات، روغن گیاهى و آرد گندم همراه با دولت جمهورى اسلامى ایران به تامین نیازهاى غذایى ۳۱،۰۰۰ نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است. از طریق پروژه مشوق تحصیلی و در صورت حضور مستمر در کلاس های درس، دختران نه تنها امکان تحصیل می یابند بلکه به اقتصاد خانواده ها نیز کمک می شود. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد دخترانی که در سن مدرسه هستند ثبت نام شده و به صورت مرتب در کلاس های درس شرکت می کنند که در مقایسه با آمار ۳۰ درصدی ثبت نام دختران درآغاز این پروژه در حدود دو دهه پیش رشد چشمگیری داشته است.