صندلی بلند کننده
سرمایه تامین شده : 251,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 48,309,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 48,560,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 5 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : افراد دارای معلولیت برای استفاده از ویلچر، تختخواب صندلی و ... نیاز به وسیله‌ای دارند که مانند یک بالابر آنها را از سطح زمین جدا کند.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

افراد دارای معلولیت برای استفاده از ویلچر، تختخواب صندلی و ... نیاز به وسیله&#۸۲۰۴;ای دارند که مانند یک بالابر آنها را از سطح زمین جدا کند. یکی از ابزارهایی که در کلینیک&#۸۲۰۴;های توانبخشی بسیار مورد استفاده قرار می&#۸۲۰۴;گیرد، صندلی بلند کننده از زمین است این تجهیزات فرد دارای معلولیت را برای استفاده از تجهیزات درمانی آماده می&#۸۲۰۴;سازد.