آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان
سرمایه تامین شده : 7,000,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 60,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 67,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/04/17
تعداد حامیان : 0 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : بیایید با آزادی مادری از بند زندان به کودک یک و نیم ساله اش جانی دوباره ببخشیم و شاد زندگی کردن را به او هدیه دهیم.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : ۱
آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان

امروز می خواهیم با کمک شما مهربانان به آزادی بانویی زندانی از جرایم غیر عمد کمک کنیم، این بانو ورشکسته شده دارای دو فرزند کوچک است که با توجه به اینکه یک فرزند حدود یک و سال نیم از سن او می گذرد با مادر به زندان می رود.

بردن فرزند به زندان علاوه بر مشکلات اجتماعی و رفتاری که ممکن است در آینده برای کودک داشته باشد قطعا به کودک ضربه خواهد زد.

شنیدن درد و رنج این مادر آن قدر سخت است که ما نمی توانیم در این مرقوم نامه در درد او بگوییم، اشک هایی که بر گونه دارد و از سویی شوهرش متواری شده و پدر و مادرش نیز با فروش خانه و سایر امکانات زندگی خود به این مادر کمک کرده اند اما مشکلات او هنوز فراهم نشده است.

کارشناسان خیریه پیش از این نیز به دنبال رفع مشکلات این خانواده بوده اند و نیز از خیران بزرگوار درخواست دارند در این زمینه به این مادر به خاطر کودک خردسالش عنایت ویژه داشته باشند.