بالابر خانگی برای بیمار
سرمایه تامین شده : 19,240,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 40,760,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 60,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/03/24
تعداد حامیان : 62 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : می خواهیم با کمک شما درد و رنج یک پدر کارگر را کم کنیم و برای او یک دستگاه بالابر خانگی تهیه کنیم تا بتواند پسر معلول خود را جابجا کند.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : موسسه خیریه و توانبخشی رعد می خواهد با همیاری شما برای
پسری با معلولیت&#۱۶۰;CPکه پدر کارگرش به
علت دیسک کمر قادر به جابجا کردن وی نیست، یک دستگاه بالابر خانگی تهیه کند. هزینه
اجرای پروژه ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد:
رعد اوایل دهه ۶۰ پایه گذار شد .
یکی از اهداف موسسه رعد، توانمندسازی توان یابان و افراد کم توان برای حضور در جامعه به عنوان عضو فعال است
از جمله فعالیت های موسسه رعد، آموزش فنی حرفه ای و خدمات توانبخشی ( فیزیوتراپی، کاردرمانی)، مددکاری و مشاوره، کاریابی و اشتغال حمایتی از افراد کم توان است.
اطلاعات بیشتر در:
http://raad-charity.org/
https://www.aparat.com/raadcharity
https://www.instagram.com/raadcharity/

شاید دوست داشته باشید در این پروژه ها نیز همیاری کنید:
میان وعده سالم برای بیماران

کمک هزینه درمان