کمک هزینه درمان و خرید وسایل توانبخشی
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
36 روز تا پایان همکاری
خلاصه : مددجو دختر نابینای 18 ساله ایست که در یک خانواده چند معلولیتی زندگی می کند . سه خواهر ایشان دارای معلولیت گفتاری هستند و برادر کوچک ایشان مبتلا به سندرم داون می باشد.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

مددجو دختر نابینای ۱۸ ساله ایست که در یک خانواده چند معلولیتی زندگی می کند . سه خواهر ایشان دارای معلولیت گفتاری هستند و برادر کوچک ایشان مبتلا به سندرم داون می باشد. برای کاردرمانی، توانبخشی و هزینه های درمان نیازمند کمک های مردمی هستند.