کمک هزینه درمان و خرید وسایل توانبخشی
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
37 روز تا پایان همکاری
خلاصه : مددجو مردی 40 ساله است که در اثر آنوریسم مغزی و فشار خون بالا تحت عمل جراحی قرار گرفته و دچار معلولیت جسمی شدید گردیده و فاقد کنترل اسفنکتری می باشد.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

مددجو مردی ۴۰ ساله است که در اثر آنوریسم مغزی و فشار خون بالا تحت عمل جراحی قرار گرفته و دچار معلولیت جسمی شدید گردیده و فاقد کنترل اسفنکتری می باشد. مددجو نیاز به کمک هزینه های درمان، توانبخشی و گفتار درمانی دارد.