کمک هزینه درمان و خرید وسایل توانبخشی
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
36 روز تا پایان همکاری
خلاصه : توانخواه پسر 17 ساله ایست که مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی می باشد. توانایی ایستادن و راه رفتن و نشستن به صورت مستقل ندارد و با غلت زدن جابجا می شود و در انجام امور روزانه وابسته به اطرافیان است و در دسته معلولیت جسمی حرکتی شدید قرار دارد.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

توانخواه پسر ۱۷ ساله ایست که مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی می باشد. توانایی ایستادن و راه رفتن و نشستن به صورت مستقل ندارد و با غلت زدن جابجا می شود و در انجام امور روزانه وابسته به اطرافیان است و در دسته معلولیت جسمی حرکتی شدید قرار دارد. با توجه به وضعیت مالی نامناسب و و جود دو معلول دیگر در خانواده نیاز به کمک هزینه درمان و خرید وسایل توانبخشی دارد.