کمک به بهبود به موقع بیمار ناشنوا و کم بینا
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
36 روز تا پایان همکاری
خلاصه : مددجو خانم 33 ساله است که ناشنوای مطلق بوده و اخیرا به دلیل بیماری و از بین رفتن سلولهای بینایی ، دچار اختلال در دید شده و در صورت عدم درمان به موقع، ارتباط ایشان به طور کلی با اطراف و دنیای پیرامون قطع خواهد شد
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

مددجو خانم ۳۳ ساله است که ناشنوای مطلق بوده و اخیرا به دلیل بیماری و از بین رفتن سلولهای بینایی ، دچار اختلال در دید شده و در صورت عدم درمان به موقع، ارتباط ایشان به طور کلی با اطراف و دنیای پیرامون قطع خواهد شد. با توجه به اینکه مددجو قادر به پرداخت هزینه های درمان نمی باشد و متعلق به یک خانواده چند معلولیتی است نیاز به کمک هموطنان عزیز دارد.