طرح تهیه میان وعده برای کودکان
سرمایه تامین شده : 0 ریال
سرمایه موردنیاز : 50,000,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 50,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/12/11
تعداد حامیان : 0 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : همان طور که می دانید تغذیه صحیح، در قدرت یادگیری دانش آموزان موثر است و نخوردن صبحانه می‌تواند اثرات منفی بر یادگیری آن‌ها داشته باشد. گرسنگی و عدم توانایی خرید مواد غذایی سالم روی تمرکز و قدرت یادگیری کودکان اثرات بدی می گذارد و باعث می شود مطالب درسی را به خوبی درک نکنند. به همین منظور برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در نظر دارد بین کودکان پناهنده دانش آموز میان وعده های سالم توزیع نماید تا با این کار هم قدرت یادگیری در آنها افزایش دهد و هم شاخص های امنیت غذایی را بالا ببرد. شما نیز می توانید با اهداء 230 هزار تومان در تهیه میان وعده برای 22 دانش آموز تا پایان سال تحصیلی مشارکت نمایید.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

همان طور که می دانید تغذیه صحیح، در قدرت یادگیری دانش آموزان موثر است و نخوردن صبحانه می&#۸۲۰۴;تواند اثرات منفی بر یادگیری آن&#۸۲۰۴;ها داشته باشد. گرسنگی و عدم توانایی خرید مواد غذایی سالم روی تمرکز و قدرت یادگیری کودکان اثرات بدی می گذارد و باعث می شود مطالب درسی را به خوبی درک نکنند. به همین منظور برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در نظر دارد بین کودکان پناهنده دانش آموز میان وعده های سالم توزیع نماید تا با این کار هم قدرت یادگیری در آنها افزایش دهد و هم شاخص های امنیت غذایی را بالا ببرد. شما نیز می توانید با اهداء ۲۳۰ هزار تومان در تهیه میان وعده  برای ۲۲ دانش آموز تا پایان سال تحصیلی مشارکت نمایید.

جزییات طرح: برنامه جهانى غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگى است که با ارائه کمک هاى غذایى و همکارى با جوامع محلی درهنگام بحران به بازسازى وضعیت معیشت آسیب دیدگان مى پردازد. در حال حاضر، ایران ششمین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهنده در جهان است. طى سى سال گذشته، برنامه جهانى غذا از طریق تامین سبد غذایى متشکل از برنج، شکر، حبوبات، روغن گیاهى و آرد گندم همراه با دولت جمهورى اسلامى ایران به تامین نیازهاى غذایى ۳۱،۰۰۰ نفر از آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است. در این طرح و از طریق توزیع میان وعده قابلیت یادگیری بین کودکان افزایش یافته و امنیت غذایی آنها نیز تقویت می گردد.