تامین لباس عید برای معلولین بی سرپرست
سرمایه تامین شده : 100,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 299,900,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 300,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/12/01
تعداد حامیان : 2 نفر
1 روز تا پایان همکاری
خلاصه : می خواهیم با کمک شما بخشی از هزینه های خرید لباس عید برای مددجویان معلول و بیماران اعصاب و روان تحت حمایت موسسه توانبخشی و نگهداری معلولین بی سرپرست بچه های آسمان را تامین نماییم
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

می خواهیم با کمک شما بخشی از هزینه های خرید لباس عید برای مددجویان معلول و بیماران اعصاب و روان موسسه بچه های آسمان را تامین نماییم. این مددجویان کودک و بزرگسال که بی سرپرست هم هستند در موسسه بچه های آسمان اسکان داده شده و تحت حمایت های توانبخشی قرار می گیرند. مبلغ  مود نیاز برای اجرای این پروژه ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.


موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان:

موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین بچه های آسمان از سال ۱۳۷۸ به صورت سازمانی غیر انتفاعی، غیر دولتی و مردم نهاد در بستر آسیب های اجتماعی در دو حوزه توانبخشی نگهداری شبانه روزی و خدمات حمایتی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این موسسه در حوزه ارائه خدمات توانبخشی و حمایتی به زنان سرپرست خانوار با اولویت دارای مددجوی معلول در سطح کشور به ویژه استان های تهران، البرز و خراسان رضوی به بیش از هزار خانواده خدمات توانبخشی و حمایتی ارائه نموده است.

http://bachehayeaseman.org/
https://www.instagram.com/bachehayeaseman_kamran/
https://www.aparat.com/bachehayeaseman.org

شاید دوست داشته باشید در این پروژه ها هم همیاری کنید :

کمک به ادامه تحصیل دختران

پروژه توانمند سازی مانیز