کمک به ادامه تحصیل دختران
سرمایه تامین شده : 5,720,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 194,280,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 200,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1398/04/01
تعداد حامیان : 12 نفر
247 روز تا پایان همکاری
خلاصه : برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد همواره در تلاش است تا از دختران جوان براى حضور مرتب در کلاس هاى درس با پرداخت کمک هزینه تحصیلی حمایت نماید. شما نیز می توانید با اهداء تنها 20،000 تومان از ادامه تحصیل یکی از این دختران برای 1 ماه حمایت نمایید.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : برنامه جهانى غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگى است که با ارائه کمک هاى غذایى و همکارى با جوامع درهنگام بحران به بازسازى وضعیت معیشت آسیب دیدگان مى پردازد.در حال حاضر، ایران چهارمین کشور میزبان بیشترین جمعیت پناهندهدر جهان است. طى سى سال گذشته، برنامه جهانى غذا از طریق تامینسبد غذایى متشکل از برنج، شکر، حبوبات، روغن گیاهى و آرد گندمهمراه با دولت جمهورى اسلامى ایران به تامین نیاز هاى غذایى۳۰،۰۰۰ نفر آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است. از طریق پروژه مشوق تحصیلی و در صورت حضور مستمر در کلاس های درس، دختران نه تنها امکان تحصیل می یافتند بلکه به اقتصاد خانواده ها نیز کمک می شد. آمار سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد دخترانی که در سن مدرسه هستند ثبت نام شده و به صورت مرتب در کلاس ها ی درس شرکت می کنند که در مقایسه با آمار ۳۰ درصدی ثبت نام دختران درآغاز این پروژه در حدود دو دهه پیش رشد چشمگیری داشته است.