حمایت از برنامه های یونیسف برای کودکان ایران
سرمایه تامین شده : 6,222,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 4,193,778,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 4,200,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/11/01
تعداد حامیان : 21 نفر
290 روز تا پایان همکاری
خلاصه : دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برنامه مشترک کاری خود را برای دوره پنج ساله 1395 تا 1400 شمسی در حوزه های سلامت و تغذیه کودکان، پیشگیری از اچ آی وی و مصرف مواد، آموزش کودکان، کودکان در رسیدگی های قضایی، حمایت از کودکان در برابر سوءرفتار و حمایت از رفاه کودکان امضا کرده اند. با حمایت از یونیسف تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه کودکان ایران کمک کنید. با هم، می توانیم برای روزی که هر کودک، دوران کودکی سالم و امنی را تجربه کند، تلاش کنیم
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه کودکان است و در بیش از ۱۹۰ کشور جهان در زمینه بهداشت و تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی به فرصت های برابر برای کودکان فعالیت می کند .در ایران نیز یونیسف از اوایل دهه پنجاه میلادی از برنامه های دولت ایران برای کودکان، حمایت کرده است.


دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برنامه مشترک کاری خود را برای دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ شمسی در حوزه های سلامت و تغذیه کودکان، پیشگیری از اچ آی وی و مصرف مواد، آموزش کودکان، کودکان در رسیدگی های قضایی، حمایت از کودکان در برابر سوءرفتار و حمایت از رفاه کودکان امضا کرده اند.

بودجه یونیسف به طور کامل با کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از یونیسف تفاوت بزرگی در زندگی کودکان ایران به وجود آورید و به شکوفایی استعدادهای همه کودکان ایران کمک کنید. با هم،

می توانیم برای روزی که هر کودک، دوران کودکی سالم و امنی را تجربه کند، تلاش کنیم