احداث کارگاه خیاطی ملک بانو
سرمایه تامین شده : 1,300,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 198,700,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 200,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/03/24
تعداد حامیان : 16 نفر
0 روز تا پایان همکاری
خلاصه : می خواهیم با کمک شما برای زنان سرپرست خانوار، یک کارگاه خیاطی احداث کنیم
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

جمعیت امداد و نجات مردمی _ دانشجویی امام علی (ع) تصمیم دارد در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، یک کارگاه خیاطی برای ۱۰ زن در منطقه ملک آباد کرج احداث کند. هزینه اجرای پروژه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است


جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع):

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی میباشد که در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را شروع کرده است.
هدف جمعیت امام علی نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان و زنان آسیب دیده است.
جمعیت امام علی معتقد به تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاست&#۸۲۰۴;های اجتماعی و بازخوانی آیین ها و مناسبت های ملی مذهبی در جهت ارتقا وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه است. در همین راستا در حدود ۳۵۰۰ کودک معصوم در سراسر کشور در خانه های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی می باشند تا فردا روزی بتوانند چهره و نام محله خود را تغییر دهند.

اطلاعات بیشتر :

https://sosapoverty.org/
https://www.instagram.com/imamalisociety/

شاید دوست داشته باشید در این پروژه ها نیز همیاری کنید:

تامین ودیعه مسکن