بالابر خانگی برای بیمار
سرمایه تامین شده : 18,030,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 41,970,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 60,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/03/24
تعداد حامیان : 57 نفر
23 روز تا پایان همکاری
خلاصه : می خواهیم با کمک شما درد و رنج یک پدر کارگر را کم کنیم و برای او یک دستگاه بالابر خانگی تهیه کنیم تا بتواند پسر معلول خود را جابجا کند.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح :

موسسه خیریه و توانبخشی رعد می خواهد با همیاری شما برای پسری با معلولیت  CPکه پدر کارگرش به علت دیسک کمر قادر به جابجا کردن وی نیست، یک دستگاه بالابر خانگی تهیه کند. هزینه اجرای پروژه ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.


مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد:

رعد اوایل دهه ۶۰ پایه گذار شد .
یکی از اهداف موسسه رعد، توانمندسازی توان یابان و افراد کم توان برای حضور در جامعه به عنوان عضو فعال است
از جمله فعالیت های موسسه رعد، آموزش فنی حرفه ای و خدمات توانبخشی ( فیزیوتراپی، کاردرمانی)، مددکاری و مشاوره، کاریابی و اشتغال حمایتی از افراد کم توان است.

اطلاعات بیشتر در:

http://raad-charity.org/
https://www.aparat.com/raadcharity
https://www.instagram.com/raadcharity/

 

شاید دوست داشته باشید در این پروژه ها نیز همیاری کنید:

میان وعده سالم برای بیماران

کمک هزینه درمان