ایجاد اشتغال در سر پل ذهاب
سرمایه تامین شده : 710,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 199,290,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 200,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/04/10
تعداد حامیان : 4 نفر
61 روز تا پایان همکاری
خلاصه : می خواهیم با کمک شما یک کارگاه خیاطی جهت اشتغال زایی زنان خانواده های زلزله زده سر پل ذهاب، احداث کنیم
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : موسسه خیریه مهرآفرین تصمیم دارد با هدف ایجاد امید در میان
خانواده های زلزله زده سر پل ذهاب، با همیاری شما یک کارگاه خیاطی با ظرفیت اشتغال
برای ۱۰ زن احداث کند. هزینه اجرای پروژه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال است. سایر هزینه های
زیرساختی این کارگاه از طریق موسسه مهرآفرین تامین شده است.

موسسه خیریه مهرآفرین :


موسسه خیریه مهرآفریندر سال ۱۳۸۴ به شکل رسمی توسط خانم فاطمه دانشور فعالیت های نیکوکارانه خود را آغاز کرد.
هدف این موسسه کمک به خانواده های بدسرپرست (به ویژه زنان و کودکان) و همچنین کودکان کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل است.
رویکرد موسسه مهرآفرین بازگرداندن عزت نفس به مددجویان، جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم محوری، و مبارزه با فقر فرهنگی است و به همین جهت واحد هایی مانند آموزش ویژه مددجویان، مشاوره ، مددکاری در این موسسه تاسیس شده است. نشریه همراز که اولین مجله اختصاصی ویژه مددجویان است نیز در
راستای همین نگاه و رویکرد و در جهت آموزش خانواده ها منتشر شده و به دست مددجویان می رسد
اطلاعات بیشتر :
http://mehrafarinorg.com/home/info/goals

شاید دوست داشته باشید در این پروژه ها هم همیاری کنید :
تامین ودیعه مسکن