پروژه توانمند سازی مانیز
سرمایه تامین شده : 5,340,000 ریال
سرمایه موردنیاز : 194,660,000 ریال
هزینه اجرای طرح : 200,000,000 ریال
تاریخ شروع طرح : 1397/03/24
تعداد حامیان : 33 نفر
247 روز تا پایان همکاری
خلاصه : پروژه توانمند سازی "مانیز" پس از ۳ سال فعالیت در تولید کیسه های پارچه ای محیط زیستی توسط بیش از ۳۵ زن سرپرست خانوار، قصد دارد 10 چرخ خیاطی صنعتی و تجهیزات جانبی را برای توسعه کارگاه خیاطی جدید در جنوب شهر با هزینه 200.000.000 ریال از طریق همیاری شما تامین کند.
مبلغ را انتخاب کنید
جزییات طرح : پروژه توانمند سازی "مانیز" پس از ۳ سال فعالیت در تولید کیسه های پارچه ای محیط زیستی توسط بیش از ۳۵ زن سرپرست خانوار قصد دارد برای توسعه کارگاه خیاطی جدید در جنوب شهر، ۱۰ چرخ خیاطی صنعتی و تجهیزات جانبی را با سرمایه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق همیاری شما تامین کند.
موسسه کارآفرینی مانیز:
مانیز" پروژه کارافرینی اجتماعی است که توسط موسسه غیر تجاری "افق بخش سوم آرزو" راه اندازی شده است. هدف این پروژه، تولید محصولات اجتماعی جایگزین پلاستیک و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معلولین و بهبودیافتگان اعتیاد است.
شبکه های مجازی:
https://www.instagram.com/maa_niiz/