درباره ما
توسعه ی گستره ی فعالیت های نهادهای خیریه مردم نهاد و نیز رویکرد سازمانهای کمک رسان بین المللی بزرگ ، این نیاز را بوجود آورده تا بانکها و دیگر موسسات مالی بزرگ به ایجاد درگاه ها و مسیرهای امن واریز وجوه برای سازمانهای خیریه اقدام کنند. در ایران نیز بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و نیز تسهیل مشارکت هموطنان در فعالیتهای انسان دوستانه ، اقدام به ایجاد پایگاه اینترنتی امید تجارت نموده تا هر شهروند ایرانی که مایل به واریز وجوه به صورت مستقیم به حساب خیریه ها و مشارکت در اموری چون آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، کمک به تامین هزینه های نگهداری و درمان سالمندان ، مبارزه جهانی با گرسنگی ، حمایت از خانوارهای بی سرپرست و ... می باشد بتواند از طریق یک بستر کاملاً امن و خصوصی، در این مسیر گام نهد.
"امید تجارت" همچنین این آمادگی را دارد تا براساس نیاز سازمان ها و نهادهای خیریه کشور، بستر لازم برای جمع آوری کمکهای مردمی از طریق این سایت را ایجاد کند .